Článek

Dynamika biče

Ostatní vlivy na prásknutí biče.

Dynamika biče

Matematická analýza dokazuje, že špička biče snadno překoná rychlost zvuku přenosem kinetické energie. Zpočátku švihu se pohybuje celá hmotnost biče počáteční relativně nízkou rychlostí a získá určitou kinetickou energii, která je daná rychlostí pohybující se hmoty, podle vzorce: Ek = 1/2 m . v2

  V další fázi švihu běží po biči smyčka směrem od rukojeti ke špičce. V pohybu je čím dál kratší délka a tím i menší hmotnost biče. Jak vyplývá ze zákona zachování energie, energie zůstává stálá. Snižuje-li se tedy pohybující hmotnost, nutně musí dojít k nárůstu rychlosti. Výsledkem je její nakumulování v práskačce biče a výsledný akustický třesk – zvuk podobný výstřelu neboli bang.

  Dalším faktorem, ovlivňujícím rychlost pohybu biče je brzdící síla odporu vzduchu. Její velikost závisí především na rychlosti pohybu biče. Při nízkých rychlostech je brzdící síla vzduchu relativně malá, dramaticky však naroste při rychlosti zvuku. V praxi to znamená, že v počáteční fázi pohybu biče bude brzdící síla malá, ale extrémně naroste v konečné fázi před prásknutím.
Důsledky tohoto jevu si objasníme na příkladu. Mějme dva biče stejné délky a hmotnosti. První bude mít hmotnost soustředěnou blízko rukojeti a lehoučkou špičku. Druhý bude mít těžiště posunuté dále od rukojeti a tím pádem těžší špičku. Pokud budou vrženy vpřed stejným způsobem a stejnou silou (bude jim udělená stejná kinetická energie), bude se pohybovat konec prvního biče větší rychlostí než těžší konec druhého biče, protože v koncové fázi švihu má v pohybu menší hmotnost. Avšak v důsledku větší rychlosti prvního biče dochází k větším ztrátám vlivem odporu vzduchu, a proto práskne méně než druhý bič, který bude mít menší ztrátu. Abychom dosáhli stejného efektu, musíme prvnímu biči udělit větší počáteční kinetickou energii.
  A zde se dostáváme k důležitému bodu tj. vyvážení biče. Technika práskání je u každého jiná. Někdo je spíše technický typ – používá méně síly, ale má přesné pohyby, a někdo zase více silový. A mezi těmito dvěma je spousta mezistupňů. Pokud dáme, do ruky technickému práskači bič s těžší špičkou, bude mu vyhovovat, ale pokud dostane lehkou špičku, bude nucen dávat do biče více síly než je schopen a ovládání biče mu bude dělat problémy. Pokud dáme silovému práskači bič s těžkou špičkou, bude mu sice velmi silně práskat, ale nebude mu sedět. Bič s těžší špičkou je totiž pomalejší, což nebude vyhovovat jeho silovému a tím taky rychlému stylu práskání. U vyvážení hraje svou roli také celková hmotnost biče a rozložení hmotnosti po celém biči. Tato problematika je dosti složitá. Pro běžného uživatele je důležité, že standardně vyráběné biče mají vyvážení na více méně univerzální použití. A je také možné nechat si vyrobit bič na míru, vyvážený podle vašeho stylu práskání. Na to ovšem potřebuji znát váš styl, takže buď vás musím vidět práskat, nebo musíte sami vědět, jaký bič potřebujete.

Doporučujeme

Podobné články