+420 774 431 931 | info@bice.cz

Bič je jako člověk, nemá-li dobré jádro, nestojí za nic…

Hmotnost biče v závislosti na typu

22.1.2021

Výsledná hmotnost biče je daná délkou, hmotnosti použitých materiálů a typem biče. Budeme-li však uvažovat teoreticky, můžeme omezení hmotností materiálu zanedbat a hledat ideální stav vyvážení.

   Tedy tu máme dvě veličiny a obě jsou tak trochu paradoxní. První je

Číst více...

Co jsou to párové biče

22.3.2019

Jsou to biče, které tvoří pár pro práskání oběma rukama současně, v každé ruce s jedním bičem. Základní požadavek na ně je, aby byly stejné. Ideální stav, kdyby opravdu byly stejné, lze dosáhnout pouze teoreticky. Prakticky se snažíme, aby si byly co

Číst více...

Něco o práskačkách

18.3.2019

  Upřímně řečeno, zhotovit práskačku, která by vyhověla všem není možné. Každý bičař, jak výrobce, tak uživatel bičů, si dělá vlastní práskačku, o různých rozměrech a z různých materiálů. A každý vám bude tvrdit, že ta jeho je jediná správná a

Číst více...

Proč bič práská

21.2.2017

  Stručně řečeno, bič práskne tj. vydá zvukový efekt podobný výstřelu, pouze tehdy, když špička biče překoná rychlost zvuku (332 m/s). Tomuto efektu se říká akustický třesk a mezi bičaři je  znám jako bang. Podobný, avšak mnohem silnější efekt slyšíme

Číst více...

Jak si vybrat správný honácký bič

21.2.2017

   Možná Vás budu trochu šokovat, ale univerzální bič neexistuje. Proto je nutné vybrat takový, aby vyhovět vašim požadavkům. Vyznat se v množství různých typů a délek bičů opravdu není jednoduché, a proto se pokusím se podat informace, pomocí kterých se

Číst více...

Proč používat práskačku

21.2.2017

  Práskačku používáme ze dvou důvodů. Za prvé pro lepší akustický třesk, neboli bang. Prásknutí biče je závislé na rychlosti špičky biče, která musí překonat rychlost zvuku. Rychlost špičky je daná rozdílem hmotnosti celého biče a hmotnosti špičky biče. Považujeme-li

Číst více...

Dynamika biče

18.2.2017

  Matematická analýza dokazuje, že špička biče snadno překoná rychlost zvuku přenosem kinetické energie. Zpočátku švihu se pohybuje celá hmotnost biče počáteční relativně nízkou rychlostí a získá určitou kinetickou energii, která je daná rychlostí pohybující se hmoty, podle vzorce: E

Číst více...

Co je to hadovitost biče

12.2.2017

  Jednoduše řečeno, je to schopnost plynule posunovat smyčku po biči od rukojeti ke špičce. Tato schopnost může být plynulá nebo trhaná, vše záleží na konstrukci a kvalitě biče. Pokud bič není všude stejně ohebný, ale bude mít tužší a

Číst více...